Een Europees netwerk van actieve relaties

Reflexor beschikt over een uitgebreid netwerk van nationale en internationale relaties. Voor het opstellen van subsidieaanvragen voor uw projecten is het van groot belang en nog groter praktisch nut om te beschikken over betrouwbare en direct inzetbare buitenlandse partnerorganisaties. Voor APS in Utrecht hebben we in 2011 een subsidie-aanvraag voorbereid, waarbij een intern ontwikkeld en inhoudelijk sterk concept van APS het uitgangspunt vormde. Echter, alle buitenlandse partners die voor de indiening van het projectvoorstel nodig waren, zijn door Reflexor geworven uit de eigen contactenkring. Daarnaast hebben we de volledige uitwerking van het projectvoorstel ter hand genomen en als kant en klare aanvraag voor indiening afgeleverd. Bij de feitelijke aanvraag hebben we wederom van dat waardevolle internationale netwerk gebruik kunnen maken: om technische redenen zou een aanvraag via het Nederlandse kanaal niet erg kansrijk zijn geweest. Maar wel in IJsland! Vrijwel moeiteloos vonden we één van onze beste buitenlandse partners bereid om die rol op zich te nemen, terwijl men daarmee toch een flinke verantwoordelijkheid op de schouders neemt. Goede contacten zijn in dit werk goud waard.
Tot onze resultaten behoren in ieder geval de geslaagde subsidie-aanvragen die in de loop der jaren door Joost Thissen zijn opgesteld. Een groot aantal van die projecten zijn in de periode 2002 t/m 2010 door Atrium Research & Innovatie uitgevoerd, in latere jaren (vanaf 2007) was meestal de Stichting Reflexion hoofduitvoerder of coördinator. Een overzicht van resultaten (geslaagde subsidie-aanvragen en projecten die onder leiding van Joost Thissen tot een goed einde zijn gevoerd) vindt u op de gelijknamige pagina van deze website.

Internationale contacten:

Het netwerk van Reflexor (en de Stichting Reflexion) strekt zich uit tot alle uithoeken van de Europese Unie en landen die aan dat immense werkgebied grenzen. Als u geen geschikte partners heeft om uw fraaie Europese initiatief mee vorm te geven, dan kan Reflexor u aan de benodigde partners helpen. Net als u gaan wij n iet over één nacht ijs bij de selectie van kandidaten voor toekomstige samenwerking: er zijn flinke belangen mee gemoeid en weinig zaken zijn zo vervelend als een projectpartner die het overeengekomen werk niet naar behoren uitvoert of die op andere wijze zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Joost Thissen kan bogen op twee decennia aan eigen ervaring in de uitvoering en coördinatie van Europese projecten; de partners die hij aanbeveelt kent hij in de regel uit eerdere projecten en dat zegt toch meer dan een vermelding in een zogeheten "partner search database".

Opdrachtgevers en referenties:

Het aantal opdrachtgevers van Reflexor is sinds de start van het bureau medio 2009 gestaag gegroeid. Binnenkort willen we dat zichtbaar maken met naamsvermeldingen, maar dat doen we uiteraard niet ongevraagd. Intussen kunt u op de Resultaten pagina de namen en websties van projecten inzien: de namen van onze partners die op de projectwebsites staan zijn natuurlijk evenzovele referenties of aanbevelingen van diezelfde partners!

contact

Harviltstraat 39
5341 KV Oss
Tel: 0412-858987
Mbl: 06-24465514
E-mail: jth@reflexor.eu

Website Reflexion(partner)
www.re-flexion.eu

Disclaimer