uw project(idee)

Onze werkwijze

Er zijn twee uitgangssituaties die we hier apart behandelen. In het eerste geval is de aanvraagprocedure al doorlopen en heeft u een goedgekeurd project. Misschien is het project al van start gegaan of nadert u de eindfase en ziet u (met angst en beven) de deadline voor de eindrapportage naderbij komen. In het tweede geval heeft u een voorstel ingediend dat is afgewezen waarna u een verbeterde versie wilt indienen, of u gaat aan de slag met een geheel nieuw initiatief en wilt van meet af aan ondersteuning bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag.

Startende en lopende projecten: management, administratie en monitoring

Bij een startend of lopend project beschikken we al over veel informatie: de partner organisaties, het takenpakket, de tijdsplanning, de beschikbare budgetten (soms al per partner gespecificeerd). In zo’n situatie kunt u Reflexor voor drie verschillende diensten inschakelen, op basis van een vooraf uitgebrachte offerte, gebaseerd op de beschikbare projectinformatie:

  • Management: u laat Reflexor de inhoudelijke kant van het project leiden, zodat de beoogde doelen worden gerealiseerd en tevens voldaan wordt aan de tegenprestaties die u voor het verkrijgen van subsidie in het projectplan heeft toegezegd. Het naleven van deadlines is daarbij een belangrijk aspect, maar de inhoudelijke kwaliteit van geleverde producten is dat evenzeer. Wij leiden dan de projectbijeenkomsten en zorgen voor de verslaglegging.

    Hoewel we van vele markten thuis zijn, is zo’n rol niet in ieder vakgebied mogelijk. Maar thema’s als onderwijs(innovatie), ICT (implementatie van applicaties), arbeidsmarktvraagstukken, re-integratie en doelgroepgerichte initiatieven zijn ons zo ongeveer op het lijf geschreven.
    Sectoren als constructie (bouw), transport en industriële productie vallen echter buiten ons inhoudelijke werkterrein.

  • Administratie: de volledige contractuele en financiële afwikkeling van uw project kunt u aan ons uitbesteden: we maken heldere afspraken over wat we op welk moment van u en uw partners nodig hebben en verzorgen de externe financiële rapportage, terwijl de inhoudelijke leiding van het project in uw handen blijft.

  • Monitoring: hierbij gaat het om de bewaking van het wordingsproces, de voortgang en de kwaliteit van uw project. Die kunnen wij bewaken, terwijl u als projectleider verantwoordelijk blijft voor de aansturing, waarbij u de gegeven adviezen al dan niet kunt opvolgen. Vaak is het voor projectleiders prettiger om aanbevelingen van derden door  te voeren, dan om zelf aanbevelingen te formuleren en deze aan te partners “op te leggen”. Dat voelt gewoon anders. Bovendien levert observatie “op afstand” andere informatie op dan het beoordelen van processen en situaties waar men zelf deel van uitmaakt. Het is ook niet voor niets dat besluitvormers zo veel gebruik maken van extern advies. Met goed onderbouwde aanbevelingen kunnen alle betrokkenen hun voordeel doen.

Onze rapportages voor internationale projecten worden standaard in de Engelse taal geleverd. Duitstalige rapporten (voor projecten in de grensregio) zijn evengoed mogelijk, voor Franstalige teksten zal externe vertaalservice worden ingeschakeld.

contact

Harviltstraat 39
5341 KV Oss
Tel: 0412-858987
Mbl: 06-24465514
E-mail: jth@reflexor.eu

Website Reflexion(partner)
www.re-flexion.eu

Disclaimer