Disclaimer

Zorgvuldigheid van informatieverstrekking

We hebben de inhoud van onze website met zorg samengesteld. Niettemin kunnen we geen garanties geven ten aanzien van de juistheid van de informatie die op deze site geboden wordt. Hetzelfde geldt voor de diensten en producten waarover u op deze site wordt geďnformeerd. Prijzen en prijsindicaties worden vermeld zonder waarborg en onder voorbehoud van tussentijdse wijziging.

Intellectueel eigendom, auteursrecht

Wij respecteren het intellectueel eigendomsrecht van derden en zullen ten allen tijde trachten te vermijden om dat te overtreden. Mocht u als bezoeker van deze website van mening zijn dat wij daar niet in zijn geslaagd, neemt u dan contact met ons op (ons e-mail adres staat in het blok “contact” aan de rechterkant). De inhoud en vormgeving van deze website is auteursrechtelijke beschermd. Het is derhalve niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming (delen van) deze website over te nemen en op enigerlei wijze elders te publiceren. Het downloaden en bekijken van aangeboden informatie is uiteraard wel toegestaan, evenals het aanbrengen van links op andere websites die naar deze website verwijzen. Alle logo's, woord- en beeldmerken van klanten, opdrachtgevers en partners op deze website zijn eigendom van de organisaties waarnaar ze verwijzen, tenzij anders aangegeven. Het Reflexor logo is eigendom van Reflexor Consultancy.

Aansprakelijkheid

Reflexor is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website, met name niet waar door middel van links en/of citaten verwezen wordt naar informatie die door derden wordt aangeboden en onderhouden.

contact

Harviltstraat 39
5341 KV Oss
Tel: 0412-858987
Mbl: 06-24465514
E-mail: jth@reflexor.eu

Website Reflexion(partner)
www.re-flexion.eu

Disclaimer