welkom

Welkom op de wesbite van Reflexor Consultancy. Ons dienstenpakket bestrijkt een rijke variëteit aan vakgebieden en werkterreinen, variërend van project-adviezen en het opstellen van subsidieaanvragen tot het verhuren per dagdeel van kantoorruimte in Geleen, voorzien van alle benodigde faciliteiten.
Informatie op een website kan natuurlijk geen volwaardige vervanging zijn van een persoonlijk gesprek. Beschouwt u daarom deze webpagina’s vooral als een uitnodiging om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking.

Onze werkterreinen:

 • Projectvoorbereiding en begeleiding; subsidieaanvragen.

  Deze diensten bieden wij aan in vakgebieden als onderwijsinnovatie, curriculum­ontwikkeling, onderwijstechnologie, arbeidsintegratie, re-integratie diensten, loopbaan­begeleiding en outplacement. Die aanduidingen mag u heel breed opvatten: alle initiatieven die te maken hebben met innovatie, onderzoek en ontwikkeling rond de thema’s trainen, opleiden en behoud of hervatting van werk bekijken we met belangstelling. De eenvoudige reden daarvoor is dat Reflexor in deze werkgebieden over eigen praktische ervaring beschikt: u werkt samen met een vakgenoot en dat praat een stuk makkelijker dan met iemand die alleen alle regeltjes kent, maar intussen niet goed begrijpt waar uw project over gaat!
  Projecten die al in de uitvoeringsfase verkeren, kunnen door Reflexor begeleid worden (monitoring, formatieve evaluatie), zodat u als verantwoordelijke weet dat de uitvoerders op het juiste spoor blijven en aan alle voorwaarden voldoen. Indien gewenst voeren we het volledige projectmanagement, want ook op dat vlak hebben we jarenlange ervaring.

 • Subsidiewerving.

  Wie het al eens geprobeerd heeft, weet hoe lastig dit onderdeel van de projectopzet kan zijn. Er is vaak een combinatie van lange adem, creativiteit en specifieke vakkennis voor nodig om juiste financieringsbronnen (subsidies) te vinden en die op een succesvolle manier aan te spreken.
  Joost Thissen heeft als subsidieaanvrager voor diverse organisaties aansprekende successen behaald en hij stelt zijn expertise graag ter beschikking aan u. Zijn ervaring omvat zowel nationale als Europese subsidieaanvragen, niet alleen als aanvrager, maar ook als beoordelaar van projectvoorstellen (in dienst van de Europese Commissie). Naar wens of noodzaak schrijft hij op “native speaker” niveau Engelstalige, Duitstalige en Nederlandstalige subsidieverzoeken. Voor aanvragen met een relatief lage slaagkans (bijvoorbeeld vanwege hevige concurrentie door derden) kan een “no cure less pay” aanpak worden gehanteerd, zodat uw financiële risico beperkt blijft.

 • Projectadministratie en subsidieafhandeling.

  Kent u dit verschijnsel? Er is subsidie aangevraagd en toegekend, iedereen feliciteert u met dat prachtige succes, maar u heeft al gezien wat u boven het hoofd hangt: een onoverzichtelijke hoeveelheid regels, ja hele handboeken en stapels formulieren met daar weer instructies bij. En als u iets fout doet, levert dat meteen problemen op met de afhandeling van de subsidie. Aan de inhoud van het project komt u vervolgens nauwelijks toe en uw mooie initiële succes draait uit op een meerjarige nachtmerrie.
  Maar dat is niet nodig: de administratieve afhandeling van uw project kan in de subsidiabele kosten worden verwerkt en (voor u feitelijk kosteloos) door Reflexor worden uitgevoerd. Wij verzorgen dat graag en goed voor u.

 • Dagvoorzitterschapcongressen en seminars.

  Na zelf vele conferenties en bijeenkomsten te hebben geleid, stelt Joost Thissen zijn ervaring op dit gebied graag ter beschikking aan hen die tijdens zo’n dag liever hun aandacht bij de gasten en het centrale thema houden. Neem gerust contact op om uw plannen en wensen door te nemen, een eerste verkenning is van onze kant altijd vrijblijvend.

contact

Harviltstraat 39
5341 KV Oss
Tel: 0412-858987
Mbl: 06-24465514
E-mail: jth@reflexor.eu

Website Reflexion(partner)
www.re-flexion.eu

Disclaimer